Disclaimer

Disclaimer en privacy statement

Olifanto vindt de bescherming van uw gegevens als cliënt van essentieel belang.

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Olifanto. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Olifanto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Olifanto staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Olifanto aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Olifanto sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Olifanto kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites. Op de site van Olifanto en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Olifanto vindt de bescherming van uw gegevens als cliënt van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Deze gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan andere organisaties of personen. Olifanto zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van u te verzamelen dan voor uw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een counseling nodig is. Olifanto maakt tijdens gesprekken en counseling aantekeningen en notities, die deels op harde schijf en deels in papieren dossiers bewaard worden. Deze gegevens mogen slechts op functionele gronden en alleen door de betrokken counselor worden ingezien en besproken met cliënt en (indien jonger dan 16 jaar) diens ouders. Tot maximaal 1 jaar na afloop van een traject zullen deze gegevens worden bewaard en daarna vernietigd worden.

Wilt u van gedachten wisselen over uw vraag of de mogelijkheden bespreken: bel of mail gerust.